Gięcie blach

Prasa krawędziowa Darley EHP 230 T
Max. długość giętych elementów 3100 mm
Grubość giętej blachy do 10 mm przy dł. 3000 mm
Głębokość gardzieli 400 mm
Szerokość stołu 250 mm