Cięcie piłą taśmową

Model 370 AF 90º, automat jest przecinarką sterowaną hydraulicznie, idealnie nadającą się do przecinania dużych serii elementów mało i średnio wymiarowych o zróżnicowanych przekrojach. Przeznaczona jest więc dla potrzeb w zakładach, gdzie wymagana jest duża wydajność i dokładność wykonywanych cięć. Cechą charakterystyczną tej przecinarki jest umieszczenie taśmy pomiędzy dwoma imadłami, w celu zredukowania do minimum odpadu materiału. Siłownik hydrauliczny wykonujący posuw cięcia, umieszczony z przodu w pobliżu ruchomego prowadnika taśmy sprawia, że przecinarka jest stabilna i dokładna.

Zdolność cięcia
kąt 90° 45° 60°
max. średnica cięcia pręta okrągłego mm 280 - -
max. wymiar cięcia pręta kwadratowego mm 240 - -
max. wymiar cięcia pręta prostokątnego mm 330x240 - -