Tłoczenie blach

Zdolność tłoczenia
Prasa hydrauliczna do 63T
Prasa mimośrodowa do 40T